Anketa o električnim vozilima - EV anketa 1/2

www.zagreb.hr www.eihp.hr www.e-mobilnost.hr www.e-mobilnost.hr www.e-mobilnost.hr

Grad Zagreb je u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar pokrenuo projekt Strategija razvoja energetske infrastrukture za napajanje električnih vozila na području Grada Zagreba u sklopu kojeg će se odrediti potencijali razvoja tržišta električnih vozila (EV) i pripadajuće infrastrukture na području Grada Zagreba.

Ovo je prvi projekt sličnog tipa u Hrvatskoj te nam je od izuzetne važnosti prikupiti mišljenja građana o ovim novim tehnologijama i mogućnostima njihovog tržišnog prihvaćanja u bližoj budućnosti.

Anketa o električnim vozilima sastoji se od dvije grupe pitanja (ukupno 43.) te je namijenjena prvenstveno građanima Grada Zagreba i svima onima koji veći dio vremena tijekom godine borave na području Grada. Prva grupa pitanja su općenita o mobilnosti i navikama korištenja vozila, dok se druga grupa pitanja odnosi isključivo na električna vozila.

Molimo Vas izdvojite 10 minuta Vašeg dragocjenog vremena jer Vaše mišljenje nam je od neprocjenjive važnosti!

Pitanja označena * traže obvezan odgovor!

Vaš EV Tim! 1. * Spol:

 2. * Dob:

 3. * Koje ste stručne spreme?

 4. * U kojoj županiji imate prijavljeno prebivalište?

 5. Ukoliko prebivate ili boravite na području Grada Zagreba, iz koje ste gradske četvrti (za provjeru pogledajte pregled gradskih četvrti na https://e-uprava.apis-it.hr/gup/)?

 6. * Koliki je broj članova Vašeg kućanstva?

 7. * Imate li na raspolaganju osobni automobil?

 8. Koliko je ukupno vozila na rapolaganju u Vašem kućanstvu?

 9. Kada ste kod kuće, Vaš se automobil nalazi (višetruki odgovori mogući):

 10. Kolika je starost Vašeg automobila?

 11. Koje pogonsko gorivo koristi Vaš automobil?

 12. Kolike zapremine motora je Vaš automobil?

 13. Koliki je ukupan broj korisnika Vašeg automobila?

 14. Automobil najčešće koristite (višestruki odgovori mogući):

 15. * Vaš status zaposlenja je:

 16. Ukoliko ste zaposleni, da li Vam se radno mjesto nalazi na području Grada Zagreba?

 17. Ukoliko ste zaposleni na području Grada Zagreba, u kojoj gradskoj četvrti Vam se nalazi radno mjesto (za provjeru pogledajte pregled gradskih četvrti na https://e-uprava.apis-it.hr/gup/)?

 18. Na posao najčešće odlazite:

 19. Kolika je prosječno dnevno prijeđena kilometraža Vašeg automobila tijekom normalnog radnog dana?

 20. Kolika je prosječno dnevno prijeđena kilometraža Vašeg automobila tijekom vikenda?

 21. Koliko prosječno kilometara godišnje prelazite Vašim automobilom tijekom godišnjeg odmora?

 22. Kolika je ukupno godišnje prijeđena kilometraža Vašeg automobila?

 23. Izrazite u postocima koliki udio od ukupno godišnje prijeđene kilometraže ostvarujete (upisati samo cjelobrojne vrijednosti, npr.: 100 = 100%):
 24. Izrazite u postocima koliko često punite Vaše vozilo na pojedinim lokacijama (upisati samo cjelobrojne vrijednosti, npr.: 100 = 100%): 25. Koliki je prosječan broj putnika u Vašem vozilu u gradskoj vožnji?

 26. Koliki je prosječan broj putnika u Vašem vozilu u međugradskoj vožnji?

 27. Upišite koliko je prosječno sati, u pojedinom razdoblju tijekom radnog dana, Vaš automobil u stanju mirovanja:

 28. Koliko je prosječno sati tijekom radnog dana Vaš automobil u stanju mirovanja na jednoj od sljedećih lokacija: